Nie daj się wypalić
Prezentacja na temat dopalaczy
Spis treści
Telefony alarmowe
Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
800 060 800
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
800 100 10
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12