Nie daj sie wypalic
Prezentacja na temat dopalaczy
Aspekt prawy
Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zmierzających do objęcia większą kontrolą substancji chemicznych, które w roku 2010 były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z tzw. dopalaczami, a w ostatnim czasie również przedmiotem obrotu w sklepach internetowych.

Zmiany wprowadzane ustawą mają na celu dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym do procedur obowiązujących i praktykowanych w większości państw Unii Europejskiej.

Ustawa ma na celu wprowadzenie znaczącej poprawy kontroli instytucji państwowych nad rynkiem dopalaczy, w szczególności nadzoru nad wprowadzaniem na rynek nowych substancji psychoaktywnych oraz usprawnienia funkcjonowania egzekucji administracyjnej w stosunku do przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu dopalacze, a także przyspieszenia i usprawnienia procesu obejmowania nowo rozpoznawanych substancji psychoaktywnych sankcjami karnymi, wynikającymi z kontroli substancji wpisanych do odpowiednich załączników ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Telefony alarmowe
Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
800 060 800
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
800 100 10
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
© All Rights Reserved Zstmielec.pl 2016 Projekt: Damian Kusek